Uveřejnění informací podle zákona o ochraně oznamovatelů Uveřejnění informací podle zákona o ochraně oznamovatelů | Mars - Incorporated

Uveřejnění informací podle zákona o ochraně oznamovatelů

Přidej se k nám

Uveřejnění informací podle zákona o ochraně oznamovatelů


Pan Dave Jones (Chief Compliance Officer pro skupinu Mars), byl jmenován jako příslušná osoba a je k dispozici zejména, nikoliv však výlučně, všem zaměstnancům, dodavatelům, zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, členům statutárního orgánu, prokuristům, uchazečům o zaměstnání a bývalým zaměstnancům Wrigley Confections ČR, kom. spol. pro oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.  Kontaktovat příslušnou osobu lze elektronicky na adrese chiefcomplianceofficer@effem.com, online prostřednictvím EthicsPoint - MARS nebo telefonicky na čísle 800-144-322.  Pokud si přejete setkat se s příslušnou osobou osobně, použijte výše uvedený webový formulář nebo telefonní číslo s uvedením důvodu schůzky.  Kromě toho může být Hana Machačová, jakožto jmenovaná příslušná osoba ze společnosti Wrigley Confections ČR, kom. spol. k dispozici pro osobní setkání.  Chcete-li požádat o osobní schůzku, zašlete e-mail na adresu chiefcomplianceofficer@effem.com nebo zavolejte na číslo 800-144-322 a uveďte, že si přejete schůzku uskutečnit. Pokud si přejete dozvědět se více o vnitřním oznamovacím systému ochrany oznamovatelů Wrigley Confections ČR, kom. spol., podejte prosím tuto žádost prostřednictvím jednoho z uvedených způsobů.